Expertise

INSOLVENTIE PRAKTIJK

Parallel heeft de expertise op het gebied van insolventieproblematiek in huis. Hierbij valt te denken aan:

 • Samen met- en in opdracht van curatoren en bewindvoerders in teamverband zorgen voor de administratieve- en financiële afwikkeling van faillissementen.
 • Het ondersteunen van curatoren en bewindvoerders bij de financiële intake en het analyseren van de korte termijn aandachtspunten.
 • Het verrichten van haalbaarheidsonderzoek bij doorwerken in de boedelperiode of in situaties van surseance van betaling en het bewaken van de korte termijn ontwikkelingen.
 • Het in kaart brengen van het boedelactief vanuit de financiële administratie via een quick scan of uitgebreide rapportage na financieel onderzoek van de administratie.
 • Het bewaken van de boedeladministratie en financiële korte termijn aandachtspunten bij surseances van betaling en faillissementen waarin wordt doorgewerkt.
 • Het zelfstandig realiseren van buitengerechtelijke saneringen of het ondersteunen van advocaten bij het in kaart brengen van de financiële basis hiervoor, incl. onderzoek naar de haalbaarheid van e.e.a.,
 • Het ondersteunen en adviseren van ondernemers bij een gerezen insolventieprobleem, incl. evt. begeleiding naar een mogelijke oplossing of faillissement en/of doorstart.

Door jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk bestaat er een gedegen kennis van de specifieke wet- en regelgeving op het vlak van deze problematiek. Deze ervaring heeft geleid tot een uitvoerig netwerk in de advocatuur en nauwe relaties met diverse in deze branche gespecialiseerde advocaten.

Wij zijn gaarne bereid u van nadere informatie te voorzien op het gebied van onze expertises.

ZORG BRANCHE

Aanvullend op onze ruime ervaring in het Midden- en Klein bedrijf hebben wij tevens de expertise in de zorg – branche. Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van onder andere:

 • Tandartsen
 • Huisartsen
 • Medisch specialisten
 • Paramedici maar ook
 • Zorginstellingen en klinieken

kunnen wij als volwaardige gesprekspartner fungeren. Het ‘ontzorgen’ op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied is dan ook waar wij voor staan.

CONTACT

13 + 7 =

VESTIGING ARNHEM

Vlamoven 34
6826 TN Arnhem

T 026 3030120

F 026 3030129

E info@parallel.nu

VESTIGING WESTERVOORT

Vredenburgstraat 20
6931 ED Westervoort

T 026 3030125

F 026 3030129

E info@parallel.nu