Salaris administratie

Uw personeel is een belangrijk onderdeel van uw onderneming. Voor de werknemer is het belangrijk dat het salaris juist en tijdig wordt verwerkt. Dit geldt ook voor u. Parallel verzorgt de complete salarisadministratie zodat u tijdig en juist geïnformeerd wordt. Onderstaand hebben wij enkele voorbeelden opgenomen:

  • Het verzorgen van de maandelijkse salarisoverzichten
  • Het verzorgen van alle aan- en afmeldingen ten behoeve van de verzuimverzekering
  • Het verzorgen van de aangifte loonheffingen
  • Het verzorgen van de benodigde opgaven voor pensioenfondsen
  • Het verzorgen van de jaaropgaven t.b.v. de werknemers
  • Het verzorgen van de loonjournaalpost t.b.v. de financiële administratie
  • Het maken van loonkostenberekeningen

CONTACT

3 + 14 =

VESTIGING ARNHEM

Vlamoven 34
6826 TN Arnhem

T 026 3030120

F 026 3030129

E info@parallel.nu

VESTIGING WESTERVOORT

Vredenburgstraat 20
6931 ED Westervoort

T 026 3030125

F 026 3030129

E info@parallel.nu